Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ARAÇ SİGORTASI

 • MAVİ KASKO SİGORTASI

  Mavi Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca Mavi Kasko Sigortası size, aşağıda belirttiğimiz Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.

  -Hayvanların araca vereceği zararlar

  -Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

  -Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan -----zararlar

  -Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

  -Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • LACİVERT KASKO SİGORTASI

  Hayvanların araca vereceği zararlar

  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

  Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar

  Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

  Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • PAROLA KASKO SİGORTASI

  Parola Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca Parola Kasko Sigortası size, aşağıda belirttiğimiz Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.

  *Hayvanların araca vereceği zararlar

  *Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

  *Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar

  *Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

  *Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • YATIRIM SİGORTASU

  AXA SİGORTA Yatım Paket Sigortası poliçesi ile yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları, yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar aşağıdaki teminatlar ile güvencemiz altındadır;

  Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri.

  Yangın

  Denize mal atılması

  Korsanlık

  Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.

  Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

  Zıya veya hasarın sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklanmaması koşulu ile sigortalı yatın uğradığı aşağıdaki zıya veya hasarlar;

  Gereçler [levazım], aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar

  Patlama [infilak]

  Kötü niyetli hareketler

  Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması yahut gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin [dıştan takma motorlar dahil] aygıt veya donanımın çalınması.

  Motor ve bağlantıları [bağlantı mili (strut şaft) ve pervane hariç], elektrik donanımı ve aküler ve bağlantıları istisna, aşağıdaki rizikolar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasar:

  Kazanların patlaması,şaftların kırılması veya makine veya teknedeki herhangi gizli kusur (kusurlu parça,şaft veya kazanın onarımı,değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç).

  Her kim olursa olsun herhangi kişinin ihmali,fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan her hangi onarım veya değişiklikle ilgili sözleşmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen her hangi kusurun iyileştirme maliyeti veya geminin bakım masrafları hariçtir.

  Bu sigorta, eğer makul ölçüde özellikle bu amaçla yapıldıysa, oturma sonrası karineyi görme masraflarını, hasar olmasa bile, tazmin eder. Buna ek olarak;

  Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarları teminat altına alabilirsiniz.

  Yatınız yarış halinde iken Enstitü Yat Klozları Yarış Rizikosu Genişletme Klozu ile teminat altına alınabilir.

  Enstitü Makina Hasarları için Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilirsiniz.

  Yatınızda bulunan kaptan, mürettebat ve misafirlerinizin maruz kalacağı kazaları, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak ferdi kaza teminatı ile güvence altına alabilirsiniz.

  Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar ve teminatlar ayrıca belirtilmiş olması şartıyla poliçe kapsamındadır.

  İhtiyari mali sorumluluk, Kişisel eşya, Hukuksal koruma, Balıkçı ekipmanları, Çekme kurtarma masrafları, Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği, Elektronik cihaz ve YAT ASİSTANS HİZMETLERİ de poliçe teminatlarımız içinde yer almaktadır.

 • ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

  918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Daha detaylı bilgi almak için Trafik Sigortası Bilgi Merkezi sayfasını "www.tramer.org.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.
 • ARTI TRAFİK SİGORTASI

  rtı Trafik Sigortasıyla, Zorunlu Trafik Sigortası'na ek olarak üç adet avantaja daha sahip olursunuz. AXA SİGORTA Acil Yardım Hizmeti Araç Yardımı

  *Sigortalı aracın çekilmesi

  -Vinç ile kurtarma / çekme hizmeti

  *Bulunmayan yedek parçaların temini

  *Sigortalı aracı emanet ve muhafazası

  *Profesyonel sürücü temin edilmesi

  *Tamirat sonrasında aracın teslim alınması

  *Araç bilgi hattı

  *Kişisel Yardım

  *Tıbbi Nakil

  *Konaklama

  *Seyahatin tamamlanması ve ekibin geri gönderilmesi

  *Oto kiralama - kiralık araç

  *Refakatçi yakınının ziyareti ve konaklaması

  *Gerekli ilaçların sevki

  *Tedavi sonrası ikametgaha dönüşün sağlanması

  *Acil mesajların iletilmesi

  *Yakının vefatı durumunda ikametgaha öngörülmeyen dönüş

  *Cenazenin tıbbi uygun nakli