Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EVİM SİGORTASI

 • Zorunlu Deprem Sigortası

  587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  >Depremin

  >Deprem sonucu yangının

  >Deprem sonucu infilakın

  >Deprem sonucu yer kaymasının

  >sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

  Azami Teminat Limiti Nedir?

  >DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

 • Evim Sigortası

  AXA SİGORTA düşündü ve sizin için Evim Sigortası'nı hazırladı. Evim Sigortası, evinizi yangından yıldırıma, taşıt çarpmasından hırsızlığa, hatta elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına alıyor. Hem de geniş kapsamlı teminatlarla. Ayrıca poliçe süresi içinde hasar olmadığı takdirde (deprem hariç), yıllık konut priminde %10'dan %20'ye kadar indirimler uyguluyor.

  *Hayvanların araca vereceği zararlar

  *Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

  *Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar

  *Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

  *Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • Ailem Sigortası

  AİLENİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ AXA SİGORTA sizi ve/veya ailenizi, ferdi kaza teminatları ile kazalara karşı, hukuksal koruma teminatı ile de hukuki uyuşmazlıklara karşı korurken, aynı zamanda sizin, eşinizin, çocuklarınızın, birlikte yaşadığınız ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin, hizmetlilerin ve evcil hayvanlarınızın, üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni hasarlara karşı sorumluluklarını da teminat altına alır. AİLEM SİGORTASI İLE Tüm aile fertlerinize otomatik olarak ferdi kaza güvencesi verilir. Tüm aile fertlerinin, hatta evcil hayvanlarınızın da 3. şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni hasarlara karşı sorumlulukları, güvence altına alınır. Tüm aile fertlerine kapkaç teminatı verilir. Tüm aile fertlerine, kasko ya da konut poliçesi olmasa bile oldukça geniş asistans hizmeti verilir. FERDİ KAZA TEMİNATI Tüm aile fertleri için beklenmedik ve ani kazalarda ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarını alarak güvence sahibi olabilirsiniz. ÖLÜM TEMİNATI Sizin ve/veya sigorta kapsamına dahil ettiğiniz aile bireylerinin ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir nedenden dolayı vefat etmesi durumu ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde teminat altına alınır. SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI Sizin ve/veya sigorta kapsamına dahil ettiğiniz aile bireylerinin derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl süresince kalıcı sakatlığı söz konusu olduğu takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve kalıcı sakatlığın kesinlikle tespitini takiben, kalıcı sakatlık tazminat bedeli ferdi kaza sigortası genel şartlarında belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine ödenir. 3. ŞAHIS SORUMLULUK Tüm ailenizin, birlikte yaşayıp bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin, hizmetlilerin ve evcil hayvanlarınızın, üçüncü kişilere verebilecekleri maddi ve bedeni zararlar güvence altına alınır. KİŞİSEL EŞYALAR GÜVENCE ALTINDA Aile bireylerinin kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet, kimlik belgeleri gibi) üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması veya hasarlanmasından doğan maddi zararlar, resmi belgeyle ispatlanması koşuluyla teminat altına alınır. ASİSTANS HİZMETLERİ Tüm aile fertlerine aşağıdaki asistans hizmetleri de verilmektedir. Medikal Yardım Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil Hastaneye Nakil Bir Hastaneden Diğerine Nakil Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil Yol Yardım Konut Yardım İşyeri Yardım Çilingir Güvenlik Hizmeti